właściwość

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 10.
Rewirem Komornika Sądowego Piotra Lebiody jest obszar właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zgodnie art. 10 ust.1 z ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Wykaz gmin i miejscowości w ramach właścowości miejscowej kancelarii:

Bartoszewo

Dębostrów

Dobieszczyn

Drogoradz

Goślice

Gubice

Gunice

Jasienica – część wsi Dębostrów

Jasienica – część wsi Wieńkowo

Karpin

Kniężyce

Leśno Górne

Mazańczyce

Niekłończyca

Nowa Jasienica

Nowe Leśno

Pienice

Pilchowo

Podbrzezie

Poddymin

Police

Przęsocin

Siedlice

Sierakowo

Stare Leśno

Stary Dębostrów

Tanowo

Tatynia

Trzebież

Trzeszczyn

Turznica

Uniemyśl

Węgornik

Wieńkowo

Witorza

Zalesie

Żółte

Białcz
Brzózki
Cieszkowice
Dobiesław
Gosienica
Karpinek
Kukulice
Maszkowo – część wsi Myślibórz
Wielki
Mszczuje
Myślibórz Mały
Myślibórz Wielki
Popielewo
Trzebieradź
Warnołęka

Barnisław
Barnisławiec
Lepino
Warnik
Będargowo
Bobolin
Kamieniec
Krasowo
Pargowo
Karwowo
Kołbaskowo
Rosówek
Kurów
Kamionki
Moczyły
Ostoja
Przylep
Rajkowo
Przecław
Siadło Dolne
Siadło Górne
Waliszewo
Smołecin
Smętowice
Stobno
Ustowo
Warzymice

Bezrzecze
Bolków
Buk
Dobra
Dołuje
Grzepnica
Huta Gunicka
Jutroszewo
Kościno
Linki
Lubieszyn
Łęgi
Mierzyn
Płochocin
Redlica
Rybocin
Rzędziny
Skarbimierzyce
Sławoszewo
Stolec
Sulisław
Wąwelnica
Wołczkowo

Wykaz adresów w mieście Szczecin w ramach właściwości miejscowej kancelarii:

Właściwość z wyboru wierzyciela zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel może wybrać komornika do prowadzenia sprawy według właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

 

Z wyłączeniem spraw z zakresu:

– o egzekucję z nieruchomości;
– o wydanie nieruchomości;
–  o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

– spraw nieegzekucyjnych (doręczenie korespondencji, spis inwentarza, protokół stanu faktycznego i inne)

Sąd apelacyjny w Szczecinie obejmuje obszar właściwości trzech sądów okręgowych: Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Poniżej w liście rozwijanej podano podział na Sądy Okręgowe oraz podległe im Sądy Rejonowe, w okręgu których możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego z wyboru wierzyciela.

 • Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
 • Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 • Sąd Rejonowy w Choszcznie
 • Sąd Rejonowy w Goleniowie
 • Sąd Rejonowy w Gryficach
 • Sąd Rejonowy w Gryfinie
 • Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
 • Sąd Rejonowy w Łobzie
 • Sąd Rejonowy w Myśliborzu
 • Sąd Rejonowy w Stargardzie
 • Sąd Rejonowy w Świnoujściu
 • Sąd Rejonowy w Białogardzie
 • Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
 • Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
 • Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Sąd Rejonowy w Sławnie
 • Sąd Rejonowy w Szczecinku
 • Sąd Rejonowy w Wałczu
 • Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
 • Sąd Rejonowy w Słubicach
 • Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich