Rodo

UWAGA! Nowe obwieszczenie o licytacji nieruchomości!


W dniu 5 grudnia 2023 r. o godzinie 9:30 

Licytacja lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Szczecin, ul. Pegaza 5a, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00196986/7, stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z przynależnym udziałem 92/1000 w częściach współnych budynku i działce gruntu

Link do obwieszczenia:

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/603204

This will close in 40 seconds